Thông tin Nghị quyết Hội đồng nhân dân

Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020 - 2024

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 22/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2019
Người ký Thào Hồng Sơn
Trích yếu Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020 - 2024
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực

Tệp đính kèm: Số 22-2019 NQ-HĐND.doc
Số 22-2019 NQ-HĐND.pdf

Văn bản khác

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2019. (11/12/2019)

Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND Quy định về hỗ trợ người lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh. (11/12/2019)

Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND Sửa đổi nội dung điểm d Khoản 2 Điều 5 tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh về việc Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứ (11/12/2019)

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (11/12/2019)

Nghị quyết số 32/2019/NQ-HĐND Thông qua giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2020 (11/12/2019)

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở (Sông Ma) bảo vệ khu dân cư trung tâm xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. (11/12/2019)

Nghị quyết số 34/2019/NQ-HĐND Bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành (11/12/2019)

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND phê duyệt tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2020. (11/12/2019)

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. (11/12/2019)

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2020. (11/12/2019)

Về trang đầu