Thông tin Nghị quyết Hội đồng nhân dân

Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020 - 2024

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 22/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2019
Người ký Thào Hồng Sơn
Trích yếu Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020 - 2024
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực

Tệp đính kèm: Số 22-2019 NQ-HĐND.doc

Văn bản khác

Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND Sửa đổi nội dung điểm d Khoản 2 Điều 5 tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh về việc Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứ (11/12/2019)

Nghị quyết số 32/2019/NQ-HĐND Thông qua giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2020 (11/12/2019)

Nghị quyết số 34/2019/NQ-HĐND Bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành (11/12/2019)

Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang (11/12/2019)

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (05/12/2019)

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND tán thành chủ trương thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2021 (30/08/2019)

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyến mục đích sử dụng đất (bổ sung đợt 2) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (30/08/2019)

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Hà Giang (30/08/2019)

Ban hành Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (19/07/2019)

Chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt nở (Sông Ma) Bảo vệ khu dân cư trung tâm xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (19/07/2019)

Về trang đầu