Thông tin Nghị quyết Hội đồng nhân dân

Ban hành Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/07/2019
Người ký Thào Hồng Sơn
Trích yếu Ban hành Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực

Tệp đính kèm: NQ 04 HĐND.PDF

Văn bản khác

Chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt nở (Sông Ma) Bảo vệ khu dân cư trung tâm xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (19/07/2019)

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (19/07/2019)

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XVII. nhiệm kỳ 2016 - 2021 (19/07/2019)

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND Bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Giang ban hành (19/07/2019)

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc hỗ trợ cá bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu (19/07/2019)

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND Hỗ trợ kinh phí cho trẻ em có hàn cảnh khó khăn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ trợ giúp xã hội trên địa abnf tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2020 (19/07/2019)

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (19/07/2019)

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Hố trợ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang (19/07/2019)

Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (19/07/2019)

Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang (19/07/2019)

Về trang đầu