Thông tin chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 2197/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 25/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2019
Người ký Nguyễn Văn Sơn
Trích yếu Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 2197/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực

Tệp đính kèm: Số 25-2019 QĐ-UBND.doc

Văn bản khác

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang (28/11/2019)

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND Hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang (01/10/2019)

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Giang (23/09/2019)

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (23/09/2019)

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND Quy định khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Hà Giang (20/09/2019)

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Giang (13/09/2019)

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (11/09/2019)

Quyết định số15/2019/QĐ-UBND Ban hanh quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (28/06/2019)

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND Ban hành mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (26/06/2019)

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ 02 Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (06/06/2019)

Về trang đầu