Thông tin chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thuộc tính văn bản

Ký hiệu văn bản 18/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2019
Người ký Hà Thị Minh Hạnh
Trích yếu Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giao thông, xây dựng

Tệp đính kèm: QD_18_UBND_signed_2019.pdf
Số 18-2019 QĐ-UBND.doc

Văn bản khác

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (11/09/2019)

Quyết định số15/2019/QĐ-UBND Ban hanh quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (28/06/2019)

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND Ban hành mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (26/06/2019)

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ 02 Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (06/06/2019)

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Giang (05/06/2019)

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang (11/04/2019)

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hà Giang quản lý (08/04/2019)

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 3402/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (05/04/2019)

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND quy định một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (02/04/2019)

Ban hành QCPH quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Hà Giang (19/03/2019)

Về trang đầu