Tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
02/2009/NQ-HĐND 07/01/2009 Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách thị xã Hà Giang năm 2009