Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2539/QĐ-UBND 17/12/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hà Giang
2333/QĐ-UBND 21/11/2019 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Dự án Hệ thống cấp nước Suối Sửu về hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc dụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang"
2239/QĐ-UBND 07/11/2019 V/v Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự (Hoàng Nam)
1201/QĐ-UBND 21/06/2019 Quyết định số 1201/QĐ-UBND Hợp nhất Trung tâm thông tin trực thuộc Văn Phong HĐND tỉnh và Trung tâm Thông tin - Công báo trực thuộc Văn Phòng UBND tỉnh, thành Trung tâm Thông tin - Công báo trực thuộc Văn Phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang
1200/QĐ-UBND 21/06/2019 Quyết định số 1200/QĐ-UBND Chuyển đổi Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh Hà Giang, từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị hành chính đặc thù, và sáp nhập Phòng Kiểm soát TTHC vào Trung tâm HCC, thành trung tâm Phục vụ HCC thuộc Văn Phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang
1190/QĐ-UBND 21/06/2019 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát, sỏi thôn Ngòi Han, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình
1163/QĐ-UBND 17/06/2019 V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư DA: Thủy điện Thiên Hồ, xã Tân Thành và Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
1117/QĐ-UBND 06/06/2019 V/v Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện hoạt động cải cách TTHC năm 2019
1111/QĐ-UBND 06/06/2019 V/v Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho BQL các dự án cấp, thoát nước tỉnh Hà Giang để thực hiện dự án ĐTXDCT: Thoát nước và xử lý nước thải tại tổ 2, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
1113/GP-UBND 06/06/2019 Giấy phép khai thác khoáng sản (Công ty TNHH 282)