Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
270/KH-UBND 29/10/2019 Xúc tiến, quảng bá sản phảm cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2019
271/KH-UBND 29/10/2019 Tổ chức Tuần lễ cam sành, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2019 tại Hà Nội
266/KH-UBND 24/10/2019 Thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019 - 2021
267/KH-UBND 24/10/2019 Thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN GĐ 2019 - 2020
34/KH-ĐĐBQH 30/09/2019 Kế hoạch tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Đề án tổng thể Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
247/KH-UBND 27/09/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg thực hiện thủ tục biên phòng tại cửa khẩu do Bộ Quốc Phòng quản lý
234/KH-UBND 09/09/2019 Tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI
230/KH-UBND 30/08/2019 Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
220/KH-UBND 14/08/2019 Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
218/KH-UBND 07/08/2019 Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục quốc phòng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Hà Giang