Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
59/PTTH 23/02/2017 V/v điều chỉnh tần số phát sóng FM Quản Bạ