Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
02/CTr -STTTT - BĐBP 17/03/2017 Chương trình phối hợp Trong công tác Thông tin, Ttruyền thông và Thông tin đối ngoại (TTĐN) tại khu vực biên giới của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 - 2020.
02/CTr-STTTT - BĐBP 17/03/2017 Chương trình phối hợp trong công tác Thông tin, truyền thông và Thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 - 2020.
06/KH-STTTT 02/03/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2017
57/STTTT-BCVT 16/02/2017 V/v thông tin tuyên truyền về ảnh hưởng của các trạm BTS đến sức khỏe con người
31/TB - STTTT 07/10/2016 Thông báo lịch làm việc của đồng chí Lê Thị Lan tại Trung tâm hành chính công
386/STTTT-CNTT 29/08/2016 V/v tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử trên các hệ thống và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang
16/TB - STTTT 22/07/2016 V/v Phục vụ tham quan Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa của VIệt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại tỉnh Hà Giang năm 2016
12/KH-STTTT 22/03/2016 Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Năm an toàn giao thông năm 2016
31/KH-STTTT 31/12/2015 Xuất bản Bản tin Thông tin và Truyền thông số Xuân Bính Thân năm 2016
177/STTTT-BCXB 29/05/2015 V/v tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2015