Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
239/SKHCN-QLCNg 18/03/2019 Thông báo kết qủa chấm sáng kiến cấp tỉnh năm 2018